Skip to main content

Karta öfver Stockholm / upprättad på stadens bekostnad af Kongl. Topografiska corpsen åren 1862-1867 ; sammandragen och utgifven af Rudolph Brodin och C. E. Dahlmann ; med benäget biträde från Stadens Ingeniörskontor fullständigt granskad samt försedd med den fastställda stadsplanen, nya gatu- och qvartersnamn m.m.

Item Preview

SIMILAR ITEMS (based on metadata)